069324969
Avocat/Mediator
Veaceslav Nemerenco
2
069416020
Avocat
Dumitru Nemerenco

Cele mai accesibile
prețuri.

Posibilitatea de
achitare în rate.

Consultație telefonică
gratuită.

Lucrăm pe întreg
teritoriul R.M.🇲🇩

Despre Noi

NLAW. Casa de avocați Nemerenco

Servicii juridice de avocat și mediator.
Stagiul în profesie de peste 15 ani.
Asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice.
Consultare, pregătirea actelor şi reprezentare pe cauze.

Vastă experiență în probleme pecuniare (credite bancare, contracte de împrumut, recipise…) prestăm servicii juridice, persoanelor care li se impun penalități și dobânzi exagerate din contract.

Domenii

 • CEDO
 • DREPTUL CONCURENŢEI
 • DREPT ADMINISTRATIV
 • DREPT CIVIL
 • DREPT  COMERCIAL
 • DREPT VAMAL SI FISCAL
 • DREPTUL FAMILIEI
 • DREPTUL MUNCII
 • DREPT PENAL
 • IMOBILIARE

0
Numărul de cazuri prelucrate

Servicii prestate.

Soluția perfectă,
creditelor nerambursate.

Întârzieri la Credite?
Penalități și dobânzi exagerate?
Presiuni și amenințări de a achita urgent sumele datorate?
➤ Noi vă oferim soluția!
STOP! Nu mai achitați sume duble, triple sau chiar mai mari.
Achitați conform legii.
Vă garantăm rezultat.
Avocat specializat în probleme pecuniare (credite bancare, contracte de împrumut, recipise…) prestează servicii juridice, persoanelor care li se impun penalități și dobânzi exagerate din contract.
Serviciile constau din:
1. Consultanţă juridică (inclusiv expertiza juridică a contractelor).
2. Calcularea și reducerea penalităților, dobânzilor și sumelor aferente solicitate.
3. Negocierea și aplanarea conflictului creat dintre părți.
4. Pregătirea dosarului și reprezentarea în instanţele de judecată.
5. Asistența juridică pe toată durata procesului, până la rezultatul final.
6. Acordarea unor soluții efective beneficiarilor de serviciul.

Asistență juridică la faza urmăririi penale.

Oferim asistenţă juridică la faza urmăririi penale, asistarea in izolator și penitenciar.
Acordăm consultanță și reprezentare pe următoarele problematici:

 • întocmiri de cereri, demersuri, plîngeri.
 • întocmiri de acțiuni civile (recuperare prejudicii și daune interese) în cauze penale.
 • reprezentare și asistentă în fața organelor de urmărire penală.
 • înaintarea de obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală.
 • contestarea în modul stabilit de lege, a acţiunilor şi hotărîrilor organului de urmărire penală.
 • reprezentare și asistentă în fața instanțelor de judecată.

Divorțul, domiciliul copilului minor.

Relațiile familiale sau înrăutățit?
Doriți să divorțați și nu ajungeți la un numitor comun cu cine va rămâne copilul? Celălalt părinte nu participă la educarea și întreținerea copilului minor? Doriți să ieșiți cu copilul peste hotare?

➤Noi vă putem ajuta!

Noi vă oferimi sevicii de asistenta juridica si reprezentare in orice faza procesuala, la toate instantele judecatoresti in cauze referitoare:
• divort;
• stabilire domiciliu copilului minor;
• stabilire pensie de intretinre;
• partaj de bunuri comune
• stabilire program de vizitare minor;
• stabilire paternitate

Litigii de muncă.

Analiza conţinutului contractului  de muncă,  cererilor privind  soluţionarea litigiilor de muncă,  participarea la negocieri cu angajatorul. Acţiuni în judecată cu privire  la  acţiunile  ilegale ale angajatorului, a  statului  şi organelor de supraveghere, un set de măsuri pentru a aduce angajatorii vinovaţi  la sancţiuni administrative sau penale pentru încălcarea actelor cu putere de muncă, asistenţă în elaborarea şi depunerea cererilor de despăgubire materială şi morală,  reprezentare a intereselor lucrătorilor în instanţa de judecată.

Accidente rutiere.

Ați devenit victimă accidentului rutier?

Vă oferim servicii de avocat, încasarea despăgubirilor în contul victimelor accidentelor rutiere, asistență juridică la Inspectoratul National de Patrulare, apărare intereselor în judecată pe dosare de aplicarea amenzii contravenționale, privarea de permisul de conducere, starea de ebrietate etc.
Asigurăm asistenta juridica privind:
• încasarea prejudiciului material si moral de la partea vinovata;
• participarea în litigiile contra companiile de asigurări;
• cât și apărarea în judecata in litigiile cu companiile de asigurări și contra victimei accidentului rutier care pretind pagube materiale si morale exagerate.
• contestarea proceselor-verbale ilegale;
• participarea pe toată durata urmării penale și pregătirea poziției apărării.
Prestăm servicii persoanelor fizice, care au fost implicate în accidente rutiere, prin întocmirea de cereri, plângeri, somații, cereri de chemare în judecată etc.

Compensări pentru amînări de zbor.

Întîrzieri la zbor?

➤Cere despăgubiri de la 250-600 euro.

Se poate întâmpla să aveţi parte de un zbor întârziat.
Aceasta nu înseamnă că trebuie să acceptați acest lucru.
Noi vă putem spune cum să procedați în legătura cu zborul întârziat, cum să revendicați o despăgubire pentru întârziere de zbor și care sunt drepturile dumneavoastră ca pasager aerian în cazul în care călătoria nu decurge conform planului.

Cheltuielile suportate pentru serviciile oferite pot fi recuperate în instanța de judecată.

Alte litigii.

Asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice. Consultare, pregătire a actelor şi reprezentare pe cauzele civile (în toate instanțele de judecată ale R. Moldova) în litigiile:

 • contractuale (recuperarea datoriilor, recuperarea prejudiciului…);
 • familiare (divorț, stabilirea domiciliului copiilor minori, partajul averii, încasarea pensiei de întreținere, contestarea și constatarea paternității …);
 • de muncă (restabilirea la locul de muncă, contestarea sancțiunilor disciplinare, încasarea restanței la plata salariului…);
 • succesorale (prelungirea termenului de acceptare a moștenirii,constatarea faptului acceptării moștenirii, partajul averii succesorale, contestarea testamentului…);
 • imobiliare ( formarea bunului imobil, partaj, litigiile dintre vecini…); și altele.
 • Apărarea intereselor pe cauzele penale şi contravenţionale.

Mediere.

Soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor, în termeni restrânşi, cu cheltuieli minimale, fără achitarea taxei de stat.
Acordul agreat de părţi şi semnat, în caz de neexecutarea de către una din părţi, urmează a fi confirmat de către instanţa de judecată, fără achitarea taxei de stat, şi are puterea juridică a hotărîrii judecătoreşti.
Pot fi supuse medierii conflictele între persane fizice şi juridice:

 • conflictele familiare – stabilirea domiciliului copilului minor, încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor , partajul averii comune.
 • conflictele de muncă – restabilirea la locul de muncă, încasarea salariului, recuperarea prejudiciului …
 • conflictele contractuale – modificarea clauzelor contractuale, rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, recuperarea prejudiciului cauzat prin neexecutare, or executarea ne corespunzătoare a clauzelor contractuale …
 • recuperarea datoriilor şi altele.
 

Orele de lucru

Luni 08:00-17:00
Marți 08:00-17:00
Miercuri 08:00-17:00
Joi 08:00-17:00
Vineri 08:00-17:00
Sîmbătă-Duminică zile libere.

La solicitare în caz de urgență lucrăm și în zilele libere.

Contacte

Avocat

Dumitru Nemerenco

Avocat / mediator

Veaceslav Nemerenco

 • MD-2001; Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 69
 • veaceslavnemerenco@gmail.com
 • (373) 693 249 69
 • (373) 785 131 99